Bożena Teresa Olszewska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bożena Teresa Olszewska (z d. Paliwoda), ur. 12 I 1958 w Czarnowąsach k. Opola. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1981).

1981-1988 zatrudniona w SP w Jełowie. Od 1979 współpracowniczka KSS KOR, kolporterka niezależnych wydawnictw.

Od 1981 działaczka NZS WSP w Opolu, wiceprzewodnicząca Zarządu Uczelnianego NZS, założycielka i członek zespołu niezależnego pisma NZS WSP „Aneks”, m.in. redaktor, drukarz, współorganizatorka biblioteki NZS i studenckich akcji protestacyjnych w Opolu.

13 XII 1981 zatrzymana przez funkcjonariuszy podających się za strażaków (rzekomo paliła się szkoła w Jełowej), do 24 XII 1981 przetrzymywana w opolskim AŚ. Po zwolnieniu wielokrotnie przesłuchiwana; zaangażowana w działalność podziemnego NZS, w 1982 Komitetu Pomocy Internowanym.

1988-1990 zatrudniona w Liceum Ekonomicznym w Opolu, od 1990 w LO nr 1 w Opolu. Od 1989 członek KZ „S” w LE, następnie przewodnicząca KZ w LO nr 1.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999).

4 III 1983 – 12 XII 1984 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Działaczka.

Antoni Maziarz