Bogdan Bujak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogdan Bujak, ur. 18 V 1947 w Sarbicach na Kielecczyźnie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniczny (1980).

1966-1972 pracownik Zakładów Mechanicznych Ursus, 1972-1973 konstruktor w Fabryce Urządzeń Odlewniczych w Skierniewicach, 1973-1984 specjalista w ZM Ursus. 1976-1981 współpracownik: KOR, KSS KOR, 1977-1980 ROPCiO, 1979-1983 KPN, organizator spotkań, kolporter niezależnych pism m.in „Robotnika” i książek NOWej. W 1976 uczestnik protestu w ZM Ursus.

W VII i VIII 1980 uczestnik strajków w ZM Ursus. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Nowej Odlewni, członek Komisji Kultury przy Komisji Fabrycznej „S” w ZM Ursus, współzałożyciel Wszechnicy Robotniczej. W 1980 współzałożyciel Komitetu Obrony Uwięzionych w Ursusie. W 1980 współzałożyciel, autor publikacji i redaktor w Komitecie Obrony Przeciw Przemocy w Ursusie. W 1981 wydelegowany do uczestnictwa w strajku w WOSP w Warszawie.

13 XII 1981 współuczestnik druku ulotek wzywających do strajku generalnego. 16 XII 1981 współorganizator akcji ulotkowej nawołującej do zapalenia w oknach świec w rocznicę Grudnia ʼ70. XII 1981 – 1985 współorganizator i przewodniczący TKZ ZM Ursus, współorganizator i koordynator podziemnych struktur, emisji podziemnego radia i telewizji, drukarni i druku podziemnych pism związkowych, akcji ulotkowych, malowania haseł na murach, zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym; 31 VIII 1982 współorganizator strajku w ZM Ursus, 1982-1984 organizator pomocy finansowej i sprzętu z Francji i Szwecji, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Ursusie. 1982-1985 współpracownik KPN, NZS i Solidarności Walczącej, kolporter pism, organizator wspólnych akcji. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i rewidowany. 20 XII 1983 aresztowany osadzony w AŚ SUSW, następnie w AŚ Warszawa-Mokotów, w III 1984 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. Warszawy na 2 lata więzienia, po odwołaniu 17 VII 1984 wyrok zmniejszono do 1,5 roku więzienia, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, zwolniony z pracy. W 1984 pracownik Budostalu w Dąbrowie Górniczej, w 1985 Zakładu Techniki Medycznej w Warszawie. 1 III 1985 aresztowany, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, 29 X 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. Warszawy na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK Warszawa-Białołęka, w 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1990 pracownik MZK w Warszawie. W 1986 współorganizator struktur związkowych w MZK, kolporter pism podziemnych. 1987-1988 w USA.

W 1989 przewodniczący KO w Ursusie, uczestnik kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI. 1990-1993 współwłaściciel BOMET Sp. z o.o.; 1994-2007 kierownik produkcji w firmie Zawmet, S.c. Od 2007 na świadczeniu przedemerytalnym.

Anna Grażyna Kister