Bogdan Ciszak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogdan Ciszak, ur. 11 XI 1953 w Poznaniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej (1984).

1973-1990 pracownik HCP.

29 VIII 1980 uczestnik strajku w HCP, od IX 1980 w „S”; od X 1980 przewodniczący Komisji Fabrycznej W3, od I 1981 KZ w HCP, od IV 1981 członek Prezydium MKZ Wielkopolska; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, następnie na I KZD, członek Prezydium Sieci.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, następnie w Ostrowie Wlkp. i Kwidzynie, 8-18 III 1982 uczestnik głodówki przeciwko naruszaniu praw człowieka i obywatela w Polsce oraz o uwolnienie internowanych kobiet, w Kwidzynie 14 VIII 1982 pobity, 14-19 VIII uczestnik głodówki protestacyjnej; w czasie internowania w stałym kontakcie z TKZ w HCP, 10 X 1982 autor listu otwartego do pracowników HCP (przez kilka dni kolportowanego na terenie zakładów) o niewstępowanie do tzw. reżimowych związków zawodowych, 10 XII 1982 zwolniony. Od 1983 współpracownik TKZ w HCP, współorganizator kolportażu, autor do „Hipolita”, uczestnik demonstracji; w II 1983 aresztowany pod zarzutem działania w strukturach TZR, 21 III 1983 podjął głodówkę przeciwko bezprawnemu aresztowaniu, 31 III 1983 zwolniony, sprawę umorzono. 1984-1985 członek tajnej Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu. W 1985 uczestnik wart przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. 22-23 VIII 1988 członek KS w HCP. W 1989 przewodniczący Rady Pracowniczej desygnowany przez KZ HCP.

1990-1991 na kontrakcie menadżerskim w Finlandii, w tym czasie (1990) skreślony z „S”. Od 1991 pracownik firm prywatnych, dyr. techniczny marketu TTW Dom i Ogród, dyr. C&K Systemy, od 2002 na rencie.

Do 3 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach SOS/KE.

Barbara Fabiańska