Bogdan Jan Smeja

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogdan Jan Smeja, ur. 10 VIII 1951 w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologiczny, filologia angielskaBogdan Jan. Studia podyplomowe z wiedzy o kulturze (Akademia Bydgoska, 2003) oraz filozofii i etyki (UMK w Toruniu, 2004).

1968-1972 zatrudniony jako radiomechanik w Biurze Urządzeń Techniki Jądrowej Polin, 1972-1974 w Zakładach Radiowych Eltrs, następnie jako referent techniczny w Biurze Arget. Zmuszony do zmiany pracy z powodu sprzeciwu wobec przymusowego udziału w manifestacjach i masówkach oficjalnych. 1978-1980 uczestnik spotkań, wykładów, kursów organizowanych przez SKS. Kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. pism KSS KOR, książek wydawnictwa NOWa. Zaangażowany w druk ulotek i gazetek SKS (redaktor naczelny Jacek Kubiak). Od IX 1981 w Bydgoszczy, od X 1980 wolontariusz, entuzjasta, do V 1981 pracownik etatowy MKZ „S”; współpracownik „Wolnych Związków” jako członek zespołu redakcyjnego, sekretarz redakcji i tłumacz. Związany z działem ds. propagandy, kierował brygadami „Tygrysa”, odpowiedzialnymi za plakatowanie miasta podczas wydarzeń marcowych 1981 w Bydgoszczy.

13 XII 1981 – 30 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach. 1982-1989 na terenie Bydgoszczy oraz w okolicach Kalisza kolporter i organizator kolportażu literatury wydawnictw podziemnych (m. in.: Most, Oficyna Literacka, NOWa, Wers, Oficyna Wydawnicza Pokolenie, Krąg, a także „Kultury” paryskiej, „Aneksu”, „Kultury Niezależnej”). Kilkakrotnie zatrzymywany, inwigilowany, poddawany przeszukaniem w domu (1982-1984). W VII 1983 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń za udział w manifestacji. Drukarz ulotek upamiętniających rocznice mordu w Katyniu. Do 1989 pozbawiany możliwości stałego zatrudnienia, utrzymywał się z prac dorywczych. Mimo wielu starań odmówiono mu wydania paszportu.

IX 1989 – IX 1990 nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, od X 1990 nauczyciel akademicki w Akademii Medycznej w Bydgoszczy (Collegium Medium UMK).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001, odmówił przyjęcia).

Katarzyna Grysińska