Bogdan Klepas

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogdan Klepas, ur. 8 II 1951 w Owińskach k. Poznania. Ukończył Technikum Mechaniczne w Poznaniu (1972).

1968-1992 zatrudniony w ZM H. Cegielski tamże.

Współzałożyciel „S” w swoim zakładzie pracy, członek Komisji Fabrycznej W3.

Od I 1982 w tajnej KF W3. 12 X 1982 uczestnik 2-godzinnego strajku na wydziale przeciw zdelegalizowaniu „S”. XI 1982 – I 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu. Współorganizator kolportażu pism i wydawnictw podziemnych na terenie zakładu; współtwórca podziemnego pisma TKZ „Hipolit”, uczestniczył w pracach Tajnej KZ. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.

W 1988 reaktywował „S” na W3; wiceprzewodniczący KF, 1989-1992 delegat na WZD Regionu Wielkopolska, 1990-1992 członek ZR, 1991-1992 w Prezydium ZR. Od 1992 pracownik ZR, kierownik Działu Organizacyjnego; reprezentant „S” w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia. Od 1995 delegat na WZD Regionu Wielkopolska, wiceprzewodniczący ZR, od 1997 przewodniczący ZR, członek KK, od 1995 delegat na KZD. 1997-2001 przewodniczący Rady Regionalnej Wielkopolskiego Oddziału AWS, 1999-2001 członek Krajowej Rady AWS. Od 1997 członek zespołu ds. rozwoju i dialogu społecznego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, od 1998 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Dialogu Społecznego. Od 2002 przewodniczący Międzyregionalnego Zespołu Koordynacyjnego regionów Piła, Leszno, Konin, Wielkopolska Południowa. Od 2004 członek Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu dla Województwa Wielkopolskiego (z ramienia „S”).

Do 14 VII 1986 rozpracowywany w ramach SOS; do 17 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach KE.

?