Bogdan Krauze

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogdan Krauze, ur. 9 I 1959 w Jawiszowie (obecnie woj. dolnośląskie). Absolwent Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Wodzisławiu Śląskim (1976).

1977-1978 zatrudniony w Wodzisławskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych; 1978-1979 górnik w KWK Jastrzębie; 1979-1981 pracownik Przedsiębiorstwa Budowlanego ROW Rybnik; od 1981 pracownik KWK Moszczenica (obecnie KWK JAS-MOS) w Jastrzębiu-Zdroju.

W VIII 1980 uczestnik kilkugodzinnego strajku w PB ROW Rybnik. Od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Moszczenica. 17-27 VIII 1988 współorganizator strajku w KWK Moszczenica, po strajkach zwolniony z pracy, przywrócony po 3 mies. 1987-1989 drukarz, kolporter niezależnych wydawnictw, projektant ulotek i in. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany. W XI 1988 współzałożyciel Solidarności Walczącej w Jastrzębiu-Zdroju. 12-17 XI 1988 uczestnik głodówki w katedrze w Katowicach. Wiosną 1989 uczestnik akcji ulotkowej SW w Budapeszcie z okazji rocznicy węgierskiego powstania 1848.

W 1991 przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” Oddziałów Powierzchniowych KWK Moszczenica.

Andrzej Kamiński