Bogumił Leonard Nawrocki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogumił Leonard Nawrocki, ur. 5 II 1949 r. w Bydgoszczy. Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego (1979), elektromonter.

II 1970 – 1973 zatrudniony jako elektromonter w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Bydgoszczy, I-VII 1973 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Radzionkowie. Od 1973 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (od 1976 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, od 1992 Miejskie Zakłady Komunikacyjne) w Bydgoszczy) na stanowiskach brygadzisty, mistrza, starszego mistrza. 1966-1970 w ZMS, 1970-1980 w PZPR.

28 VIII 1981 przewodniczący KS podczas strajku okupacyjnego w WPK, inicjator i pierwszy przewodniczący MKS w Bydgoszczy. We IX 1980 uczestnik rozmów (wraz z Mariuszem Łabentowiczem i Bolesławem Magierowskim) z prezydentem Bydgoszczy Wincentym Domiszem, w wyniku których uzyskano siedzibę dla MKZ na ul. Dworcowej 22. W IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” przy WPK, X 1980 – 13 XII członek KZ „S”. I – 13 XII 1981 przewodniczący Komisji ds. Finansowych. 4 IX – 30 X 1980 członek Prezydium MKZ w Bydgoszczy. 17 IX 1980 jeden z reprezentantów MKZ bydgoskiego na spotkaniu MKZ-ów z całego kraju w Gdańsku, podczas którego przyjęto nazwę NSZZ „S”. 1980-1981 współtwórca, współwydawca (wraz z Jerzym Rybickim, Zygmuntem Pacholakiem) biuletynu zakładowego.

Po 13 XII kilkakrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Od 1981 zaangażowany w działalność wydawniczą i kolportażową prowadzoną na terenie WPK.

Od 1989 ponownie członek „S”.

Odznaczony Medalem Członek-Założyciel NSZZ „S” (1981), Medalem pamiątkowym Jednością silni z okazji XX-lecia „S” (2000).

Katarzyna Grysińska