Bogusław Choina

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogusław Choina, ur. 20 VI 1950 w Krakowie. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydz. Lekarski (1975).

1968-1973 w ZSP. Uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 1975-1991 pracownik Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w IO, następnie KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 3 V 1981 współorganizator Mszy za Ojczyznę w Gliwicach. 1981-1985 w KPN.

14 XII 1981 redaktor 1. nr. „Biuletynu II Garnituru Gliwickiej Delegatury NSZZ «S»”, 17 XII 1981 aresztowany, przewieziony do KM MO w Gliwicach, następnie do AŚ w Bytomiu, 11 I 1982 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gliwicach na 2 lata więzienia, 25 II 1982 w wyniku rewizji Sąd Najwyższy podniósł wyrok do 5 lat, od V 1982 osadzony w AŚ w Krakowie, od VIII 1982 w ZK we Wrocławiu, w XII 1982 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

1989-1991 członek gliwickiego KO. 1990-1994 radny Miasta Gliwice z listy KO „S”. 1991-1993 w KLD. 1991-1993 poseł RP z listy KLD. 1991-1999 dyr. gliwickiego ZOZ (od 1995 MZLA), od 2000 główny specjalista w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych (od 2003 NFZ). Współautor kilku prac naukowych z dziedziny biologii molekularnej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1 VII – 13 XI 1989 rozpracowywany przez Insp. II RUSW w Gliwicach w ramach SOS krypt. Działacz.

Andrzej Jarczewski