Bogusław Dębski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogusław Dębski, ur. 15 X 1953 w Ełku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1977).

1977-1982 i od 1989 pracownik Białostockich Zakładów Podzespołów Telewizyjnych Unitra-Biazet (obecnie Biazet SA).

Od jesieni 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej.

14 XII 1981 organizator strajku, 18 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Białymstoku, w IV 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku na 2 lata więzienia, po rewizji w Sądzie Najwyższym na 1 rok, osadzony w ZK w Bartoszycach i Braniewie, w X 1983 zwolniony; zwolniony z pracy. 1983-1989 pracownik Elektromechanicznej Spółdzielni Pracy w Białymstoku. Od 1983 kolporter wydawnictw podziemnych.

W 1989 członek KO „S” Ziemi Białostockiej. 1998-2002 delegat na WZD Regionu Podlaskiego oraz na KZD. Od 1994 radny Miasta Białystok; 1994-1998 członek Zarządu Miasta, 1998-2002 wiceprezydent Białegostoku, od 2002 przewodniczący Komisji Infrastruktury i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta, od 2004 przewodniczący klubu radnych Odrodzenie, od 2008 wicemarszałek województwa podlaskiego. Od 1997 członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Białymstoku, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Prawica Polska; członek Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Odznaczony Krzyżem Sybiraków (2000).

Rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Odwet.

?