Bogusław Gołębiowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogusław Gołębiowski, ur. 29 X 1949 w Szczecinku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1982).

W 1980 kolporter pisma KSS KOR „Robotnik”. 1976-1982 pracownik Polskich Zakładów Optycznych.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący KZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 uczestnik ulotkowej akcji protestacyjnej w zmilitaryzowanym PZO; działacz TKZ. W III 1982 współzałożyciel i od tego czasu członek kierownictwa Porozumienia CDN, podziemnej struktury „S” liczącej w końcu III 1982 40 warszawskich zakładów pracy. W IV 1982 współzałożyciel, następnie członek ścisłego kierownictwa MRKS, w tym czasie jednej z największych podziemnych struktur „S”. Inicjator i współzałożyciel, także autor, redaktor, kolporter (do 1989) podziemnych pism w Mińsku Mazowieckim: „Nasz Głos” i „Przegląd Miński”. Od jesieni 1982 w ukryciu, zwolniony z pracy, 29 XI 1982 aresztowany, 19 V 1983 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w procesie MRKS na 2 lata więzienia, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów i w ZK Hrubieszów, 18 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii; 2 lata bez zatrudnienia; za udział w demonstracji 1-majowej ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń; wielokrotnie zatrzymywany.

Członek ROAD, UW i PD.

Autor tomiku wierszy (1996).

Zasłużony Działacz Kultury (2001), zasłużony honorowy dawca krwi I-go stopnia.

16 I – 3 VI 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KS MO w ramach SOR krypt. Optyka; od 20 VII 1983 przez Wydz. V KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Satelici, 13 VI 1983 włączono do SOR krypt. Kafel.

Grzegorz Gampel