Bogusław Motowidełko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogusław Motowidełko, ur. 2 I 1960 we Wrocławiu. Ukończył Policealne Studium Zawodowe tamże, specjalność urządzenia chłodnicze (1981).

1981-1986 pracownik Chłodni Składowej we Wrocławiu, od 1986 Lubuskich Zakładów Drobiarskich w Świebodzinie (obecnie LZD Eldrob SA).

Od 1989 w „S”, współzałożyciel „S” w LZD, 1989-1991 wiceprzewodniczący, od 1991 przewodniczący KZ, 1991-1998 wiceprzewodniczący MKK w Świebodzinie, od 1994 delegat na WZD Regionu Zielona Góra, od 1998 członek ZR, od 2002 Prezydium ZR, delegat na kolejne KZD, od 2002 członek KK; 1993-1995, następnie 1998-2001 wiceprzewodniczący Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Drobiarskiego, w 2001 członek Rady Sekcji Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego; od 1998 przewodniczący Powiatowej Komisji Koordynacyjnej w Świebodzinie; w 1990 pełnomocnik Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy tamże; od 1996 członek Rady Regionalnej AWS w Zielonej Górze, 1997-2001 w RS AWS. Od 1998 przedstawiciel „S” w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Świebodzinie, 1998-2002 radny Powiatu Świebodzińskiego.

?