Bogusław Pałka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogusław Pałka, ur. 21 VI 1950 w m. Gościnko k. Karlina. Absolwent Politechniki Szczecińskiej (1973).

1973-1974 z-ca kierownika wydziału zaopatrzenia i transportu w Zakładach Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Karlinie; od 1975 prowadził własne gospodarstwo rolne. 1978-1982 radny Miejskiej i Gminnej Rady Narodowej w Karlinie.

1980-1981 uczestnik zgromadzeń i przemarszów rolników w Koszalinie, Białogardzie, Karlinie, Domacynie; współtwórca struktur NSZZ RI „S”, członek Zarządu Wojewódzkiego w Koszalinie, przewodniczący Zarządu Gminnego w Karlinie. 13 XII 1981 uczestnik demonstracji rolników w Koszalinie.

Od 1989 zaangażowany w odbudowę i tworzenie struktur NSZZ RI „S”, członek władz wojewódzkich wszystkich kadencji i KKR. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S” z okręgu szczecineckiego. Od 1989 współzałożyciel PSL „S”, działacz Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego i SKL. 1992-1998 z-ca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Koszalinie; 1998-2002 z-ca dyrektora OT AWRSP w Szczecinie; od 2002 sekretarz powiatu białogardzkiego w Starostwie Powiatowym w Białogardzie.

Leszek Laskowski