Bohdan Marciniak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bohdan Marciniak, ur. 28 IX 1943 w Staszowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Odlewnictwa (1969).

1957-1961 w ZHP, 1961-1968 w ZSP, 1962-1968 w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie. W III 1968 uczestnik demonstracji na AGH. 1968-1974 pracownik Zakładów Metalowych im. gen. „Waltera” w Radomiu (obecnie Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.), 1974-1978 Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych tamże, 1977-1982 Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1979-1984 Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Wyrobów Instalacyjno-Sanitarnych i Grzewczych.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w OBRWISiG. Od 1981 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii Opieki NMP w Radomiu. 30 X – 13 XII 1981 uczestnik strajku w WSI.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Goniec Małopolski”, „Biuletyn Informacyjny”, ulotek, znaczków poczt podziemnych i innych wydawnictw okolicznościowych; uczestnik obchodów 3 V, 11 XI, rocznic Czerwca ’76, 1981-1984 uczestnik kopiowania i rozprowadzania zdjęć z demonstracji i protestów z Warszawy i Lublina, 1983-1989 członek KIK. 1984-1989 własna działalność gospodarcza.

1988-1990 członek KO Ziemia Radomska, organizator i koordynator działań Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych oraz KO na terenie województwa radomskiego; 1989-1994 w ZChN, członek Rady Naczelnej; 1990-1991 Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w województwie radomskim; 1990-1992 radny Miasta Radom z listy KO, delegat do Sejmiku Samorządowego województwa radomskiego; 1992-1996 pracownik Urzędu Rady Ministrów, 1997-1998 MSWiA, 1998-2000 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2000-2007 dyr. generalny IPN, od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1994).

Karolina Słowińska