Bohdan Skaradziński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Bohdan Skaradziński, ur. 5 I 1931 w Osowcu nad Biebrzą. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1963), doktorat na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1976).

1949-1952 jako uczeń II LO w Warszawie organizator i dowódca podziemnej organizacji młodzieżowej (ps. Józef), w 1952 aresztowany, w 1953 skazany na 10 lat więzienia, więziony w ZK w Warszawie, następnie we Wronkach i Raciborzu, zwolniony w 1956. 1959-1980 projektant w Biurze Studiów i Projektów Inżynierii Miejskiej: 1965-1967 w Polskiej Pracowni Urbanistycznej w Bagdadzie (Irak), 1979-1980 w Trypolisie (Libia), 1980-1991 redaktor, następnie z-ca redaktora naczelnego miesięcznika „Więź”, publicysta.

Po 13 XII 1981 inicjator i kierownik Komitetu Pomocy Bliźniemu przy parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (pod opieką proboszcza Leona Kantorskiego). 1982-1989 organizator na terenie parafii i prelegent odczytów historycznych na które przychodziło po kilkaset osób, autor artykułów do podziemnych pism, m.in. „Tygodnik Wojenny”, „Baza”.

1989-1991 redaktor dodatku „Sprawy Pobratymcze” do „Tygodnika Białostockiego”, od 1991 na emeryturze.

W swojej twórczości zajmuje się historią Polski XX w., szczególnie relacjami Polaków z sąsiadami na Wschodzie. Autor książek: Wróżenie z piasku (Biblioteka „Więzi” – Znak 1973), Białorusini, Litwini, Ukraińcy (pod ps. Kazimierz Podlaski, Wyd. Słowo, 1983, Przedświt, 1984; w jęz. ukraińskim Widnowa, Monachium 1986), Korzenie naszego losu (Biblioteka „Więzi” 1985), Polski rok 1919 (pod ps. Jan Brzoza, Przedświt 1987; Polonia, Londyn 1988), Dar polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego (pod ps. Kazimierz Podlaski, Polonia, Londyn 1989), Polskie lata 1919-1920 (Oficyna Wydawnicza Volumen, 1993), Sąd Boży 1920 roku (Świat Książki 1995), Uwaga na Wschód (Towarzystwo „Więź”, 2007).

Laureat Nagrody Kulturalnej „Solidarności” (1985), Nagrody im. Jerzego Łojka (1989).

Mirosława Łątkowska, Adam Borowski