Bolesław Guzowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bolesław Guzowski, ur. 15 XII 1943 w m. Buraków k. Warszawy. Ukończył ZSZ w Warszawie (1962).

1962-1964 pracownik Huty Warszawa, 1964-1971 Fabryki Wyrobów Precyzyjnych, 1971-1979 ponownie Huty Warszawa, 1979-1983 współwłaściciel sklepu w Łomiankach.

1982-1990 kolporter podziemnych pism, m.in.: 1982-1985 „Tygodnika Wojennego”, 1982-1989 „Tygodnika Mazowsze”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”, 1988-1990 „Alternatywy”, książek wydawnictw: NOWa, Krąg, CDN, Przedświt. 1983-1992 pracownik Fabryki Wyrobów z Proszków Spiekanych w Łomiankach. 1986-1990 zaprzysiężony członek warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej, odpowiedzialny za dostawę materiałów poligraficznych (papieru, farby drukarskiej, matryc), uczestnik akcji ulotkowych, manifestacji. 30 IV 1986 zatrzymany w trakcie transportu podziemnych wydawnictw na teren zakładu pracy, przetrzymywany w Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych Warszawa-Żoliborz przy ul. Żeromskiego, kilkakrotnie przesłuchiwany, zwolniony, w V 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Warszawie na 14 mies. więzienia w zawieszeniu na 4 lata.

1990-1992 członek Partii Wolności. Od 1993 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

24 VII 1986 – 28 IX 1989 rozpracowywany przez p. V DUSW w Warszawie-Żoliborzu w ramach KE krypt. Kurier.

Tomasz Szostek