Bolesław Jewulski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bolesław Jewulski, ks., ur. 23 II 1946 w Charzewicach k. Tarnowa. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, w 1971 święcenia kapłańskie.

1965-1967 zasadnicza służba wojskowa. Od 1971 wikariusz w parafii w Tuchowie. W 1973 skazany przez Sąd Powiatowy w Tarnowie na 10 mies. więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę za wybudowanie bez zezwolenia kaplicy w Buchcicach; skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za kontynuowanie budowy; Urząd Celny w Przemyślu wymierzył mu grzywnę za próbę przewiezienia na Ukrainę medalików i różańców. Od 1975 wikariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, od 1976 w Połczynie-Zdroju, gdzie wybudował kaplicę oraz plebanię z salami katechetycznymi (niezgodnie z zezwoleniem). W IV 1980 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za zorganizowanie procesji wielkanocnej uznanej przez władze PRL za nielegalną.

1980/1981 w jego obronie u wojewody koszalińskiego interweniowała „S”, występując o zgodę na utworzenie nowej parafii w Połczynie-Zdroju.

20 XII 1981 w czasie mszy św. wygłosił kazanie uznane za publiczne lżenie i wyszydzanie naczelnych organów PRL, rozpowszechnianie wiadomości mogących osłabić gotowość obronną PRL oraz wywołać rozruchy; 23 XII 1981 aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Koszalinie. 4 III 1982 skazany na 3,5 roku więzienia, 2 lata pozbawienia praw publicznych i obciążony kosztami procesu przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy; karę darowano na mocy amnestii z 1983 i z 1984 (3 IX 1991 uniewinniony przez Sąd Najwyższy w wyniku rewizji nadzwyczajnej). 1 XI 1982 uniewinniony przez kolegium ds. wykroczeń. W 1986 i 1987 szykanowany: prowadzono przeciw niemu 2 postępowania karne, które umorzono – pierwsze na mocy amnestii, drugie ze względu na znikomy stopień szkodliwości społecznej.

Edward Stępień