Bractwo Trzeźwości w Soninie

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bractwo Trzeźwości w Soninie, powstało 07 VIII 1983, spotkania odbywały się raz w miesiącu. Rozpoczynały się mszą św., po której uczestnicy brali udział w wykładach i dyskusjach dot. historii, wychowania i aktualnej sytuacji w kraju. Prelegentami byli m.in. dr Jacek Szymanderski, ks. Henryk Borcz, Jarosław A. Szczepański, Wit Tybulczuk, dr Jan Draus, doc. Stanisław Złonkiewicz i in. Na spotkania przybywało wielu mieszkańców Soniny, a także członkowie „S" z Łańcuta, Rzeszowa, Krosna, Sokołowa, Leżajska, Jarosławia. Bractwo z Soniny pomagało w założeniu kilku Bractw na terenie woj. rzeszowskiego, opracowało także instrukcję „jak założyć i kontynuować pracę Bractwa” dla tych, którzy chcieliby je założyć w swojej miejscowości.. W 1983 członkowie Bractwa doprowadzili też do wyboru sołtysa Soniny i Samorządu Wiejskiego, do którego wybrano tylko osoby bezpartyjne; na cotygodniowych spotkaniach opracowano Program Ruchu Chłopskiego. W l. 1985, 1986 i 1987 zorganizowano Marsze Trzeźwości do grobów ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki, a także pieszą pielgrzymkę do Tarnowa z okazji pielgrzymki Jana Pawła II. Działalność ks. Jakubowskiego i Bractw nie była akceptowana przez ówczesne władze, spotkania były inwigilowane. Osoby zaangażowane w prace Bractwa i działalność konspiracyjną w Soninie: ks. Jan Jakubowski, Krystyna Styś, Janina i Stanisław Tejchmanowie, Stanisław Dec, Irena i Edward Cwynarowie, Józef Zabłocki, Zofia i Antoni Boskowie, Dorota Nycz, Ewa i Teresa Drewniak, Danuta i Zbigniew Lemańczykowie, Wanda Bieniasz, ks. Jan Sobkowicz, Krystyna i Andrzej Kuźniarowie, Marta Rogowska, Stanisław Ruszel, Maria i Stanisław Krzywonosowie, Józef Śliż, Józef Fraczek, Anna i Wit Tybulczukowie, Grażyna Kunysz, Krystyna i Stanisław Olechowie, Stanisława i Mieczysław Piłatowie, Mieczysław Szydełko, Helena i Ryszard Drabiccy, Władysław Dębski, Józefa Hendzel, Zofia Radaczyńska, Maria Miller i Lucyna Reizer.

Maria Krzywonos