Bronisław Dembowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Bronisław Dembowski, ks., ur. 2 X 1927 w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych (1950), Wyższego Seminarium Metropolitalnego w Warszawie (1953), 22 VIII 1953 święcenia kapłańskie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii (1961), w 1961 doktorat, w 1969 habilitacja, od 1981 prof. nadzw., od 1990 prof. zw.

1949-1950 opiekun dzieci w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, 1953-1956 wikariusz w parafii w Piastowie k. Warszawy, 1956-1992 rektor kościoła św. Marcina w Warszawie, 1957-1992 asystent kościelny warszawskiego KIK, 1958-1975 duszpasterz niewidomych archidiecezji warszawskiej, 1962-1993 wykładowca historii filozofii w Akademii Teologii Katolickiej (od 1999 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). 1969-1970 i 1975-1976 na urlopie naukowym w USA; od 1982 dziekan Akademickiego Studium Teologii Katolickiej (od 1988 Papieski Wydział Teologiczny).

1981-1982 kapelan internowanych w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 1981-1983 współtwórca i członek Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele św. Marcina (od IX 1983 Prymasowski Komitet Charytatywno-Społeczny); 1983-1989 członek Komisji Zaufania Społecznego nadzorującej finanse RKW Mazowsze; od 1984 Krajowy Duszpasterz Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi Konferencji Episkopatu Polski. 1988-1989 uczestnik rozmów w Magdalence, następnie obrad Okrągłego Stołu: obserwator z ramienia Kościoła.

1992-2003 biskup ordynariusz diecezji włocławskiej, od 2003 biskup senior tamże. Prof. Papieskiego Wydz. Teologicznego w Warszawie.

Autor m.in. Służąc słowem (1987), Rozważania świętomarcińskie (1987), Wiatr wieje tam, gdzie chce. Z doświadczeń Odnowy w Duchu Świętym (1998).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006) i Komandorią Missio Reconciliationis.

Tomasz Szostek