Bronisław Kazimierz Płocienniczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bronisław Kazimierz Płocienniczak, ur. 29 III 1942 w m. Sobiałkowo k. Rawicza. Ukończył ZSZ przy Zakładzie Przemysłowym Pafawag we Wrocławiu (1960).

1962-1969 spawacz w Pafawagu, 1969-1983 spawacz, brygadzista, nauczyciel zawodu w Fadromie.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Fadromie; od IX 1980 w „S”; współzałożyciel 7-osobowej KZ, przewodniczący na jednym wydziałów.

14-17 XII 1981 członek KS. 13 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 4-20 XI 1982 w Strzelinie, 23 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu nadal działacz opozycyjny w strukturach nielegalnej KZ w Fadromie; odpowiedzialny za kolportaż prasy RKS „S” Dolny Śląsk oraz zakładowej Fadromy, zbieranie składek na swoim Wydziale oraz rozdział pieniędzy dla poszkodowanych i pomoc w ukrywaniu się członków RKS. Po drugim internowaniu zwolniony z pracy wraz z członkami KZ. Przywrócony do niej po odwołaniu w sądzie, przesunięty z etatu brygadzisty na najniższe stanowisko; odchodzi z pracy. 1980-1983 organizator z ramienia Fadromy Mszy za Ojczyznę w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. 1982-1989 członek Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego. W 1983 stolarz w prywatnym zakładzie stolarskim, 1984-1994 spawacz we Wrocławskich Zakładach Budownictwa Przemysłowego nr 1. Od 1986 członek Komisji Założycielskiej „S” we Wrocławskich Zakładach Budownictwa Przemysłowego nr 1.

Od 1994 na rencie. 1996-1998 ślusarz spawacz w Zakładzie Pracy Chronionej Premegal. Od 2003 członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Maciej Olejniczak