Bronisław Komadowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bronisław Komadowski, ur. 6 X 1932 w Niemirowie k. Lwowa (obecnie Ukraina). Ukończył Szkołę Zawodową Przemysłu Skórzanego w Tomaszowie Mazowieckim (1950).

1950-1982 i 1989-1999 pracownik Radomskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Radoskór.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 przewodniczący KZ, delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska, członek Prezydium ZR, członek Komisji Interwencji, członek Prezydium Międzyzakładowej Komisji Robotniczej Ziemi Radomskiej.

13 XII 1981 internowany Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony w IV 1982; zwolniony z pracy, do 1989 bez zatrudnienia; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1982-1989 członek podziemnej Zakładowej Komisji Wykonawczej w Radoskórze.

W 1989 przywrócony do pracy w Radoskórze; 1989-1999 przewodniczący KZ „S”; 1989-1995 i 1998-2001 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Radomska, 1989-1995 członek Prezydium ZR, 1998-2001 członek ZR, w 1990 delegat na II KZD w Gdańsku, 1990-1993 członek KK. Od 1999 na emeryturze. Od 1999 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Internowanych Oddział Radom; od 2000 w Komisji Rewizyjnej krajowej SORiI.

?