Bronisław Walenty Żurawiecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bronisław Walenty Żurawiecki, ur. 20 VI 1947 w Murzynowie k. Skwierzyny. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (1977).

W III 1968 aresztowany podczas zasadniczej służby wojskowej w jednostce w Kostrzynie n. Odrą za domniemane uczestnictwo w zatargu między żołnierzami a milicją, skazany na 9 mies. więzienia, osadzony w siedzibie areszcie w Lubsku, następnie w ZK w Słońsku, w X 1968 zwolniony warunkowo. 1966-1967 pracownik Gazowni Miejskiej w Gorzowie Wlkp., 1967-1969 Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Zachód, 1969-1974 Zakładów Mechanicznych Ursus, 1974-1982 Zakładu Inwestycji Budownictwa, 1982-1991 Spółdzielni Mieszkaniowej Górczyn.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w ZIB.

Od 1983 organizator podziemnego radia „S” Regionu Gorzów Wlkp.; w VIII 1986 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1990 członek RKW; 1987-1989 Tymczasowej Rady Regionalnej „S” w Gorzowie Wlkp.

W 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w SM Górczyn, 1989-2001 delegat na kolejne WZD Regionu Gorzów Wlkp., 1990-1992 wiceprzewodniczący, 1992-2001 przewodniczący ZR, delegat na kolejne KZD, 1991-1992 członek KKR, 1992-2001 KK. W 1990 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej funkcjonariuszy SB. W 1991 współzałożyciel Fundacji dla Solidarności w Gorzowie Wlkp. Od 2001 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Do 29 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Eter.

?