Bronisław Zbigniew Kawęcki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bronisław Zbigniew Kawęcki, ur. 29 IV 1954 w Sandomierzu. Ukończył Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Radomiu (1979).

1973-1979 wychowawca w Państwowym Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Radomiu, 1979-1980 pracownik Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal tamże. 1974-1978 w ZHP.

Od IX 1980 w „S”, członek założyciel Tymczasowej Komisji Założycielskiej w PZL Cezal; od V 1980 członek prezydium ds. socjalno-bytowych w Międzyzakładowej Komisji Robotniczej „S” Ziemia Radomska, od XI 1980 członek zarządu MKZ, od 18 II 1981 przewodniczący KZ, V-VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemi Radomskiej, we IX 1981 delegat na I KZD; członek KOWzP; 16-17 III 1981 uczestnik z ramienia Komisji ds. Czerwca ’76 rozmów z rządem ws. wydarzeń w Radomiu, w 1981 przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Protestu Robotniczego Czerwiec ’76; w 1981 uczestnik strajku regionalnego „S” Ziemi Radomskiej i in. akcji protestacyjnych.

13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do AŚ w Radomiu, 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, następnie od 21 XII 1981 w Radomiu, 11 I 1982 przeniesiony do Szpitala Więziennego przy ZK nr 2 w Łodzi, od 3 II 1982 ponownie w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 7 VII 1982 zwolniony; 8 VII 1982 zwolniony z pracy. 1982-1988 kolporter czasopism podziemnych, m.in. „Wolny Robotnik”, „Koncept”, i innych wydawnictw okolicznościowych, 1987-1988 współpracownik redakcji „Wolnego Robotnika”. 1983-1988 zatrudniony przy budowie kościoła księży Pallotynów w Radomiu. Od 1985 członek KIK. W 1986 i 1988 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w demonstracji. 1988-1989 uczestnik reaktywacji Międzyzakładowej Komisji Regionalnej „S” Ziemia Radomska.

W III 1989 współzałożyciel KO Ziemia Radomska, pełnomocnik komitetu wyborczego Jana Pająka w wyborach do Senatu 4 VI 1989, organizator akcji plakatowych i ulotkowych. 1989-1990 własna działalność gospodarcza (zakład malarski), od 1990 bezrobotny.

Konsultant podczas produkcji filmów Wojciecha Maciejewskiego: Miasto z wyrokiem (1996), dot. wydarzeń radomskiego Czerwca ’76, I cicho ciało spocznie w grobie (2000), o działalności ks. Romana Kotlarza.

30 III 1982 – 10 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach KE/SOR krypt. Cwaniak; 11 VII 1988 – 19 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Berło/Rondo.

Konrad Słowiński