Cezariusz Lesisz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Cezariusz Lesisz, ur. 17 VI 1959 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczny (koniec l. 80.).

Od 1979 kolporter „Biuletynu Dolnośląskiego”.

W 1980 współorganizator NZS na PWr; autor wielu artykułów w prasie niezależnej. W 1981 uczestnik Kongresu Kultury Polskiej.

13 XII 1981 internowany; po wyjściu działacz RKS „S”. W VI 1982 współzałożyciel Solidarności Walczącej, w składzie Rady Politycznej SW. W niezależnej publicystyce wyrażał pogląd, że w przypadku używania przez władze przemocy społeczeństwo ma prawo także odpowiadać przemocą, a nawet przeprowadzać działania odwetowe, co doprowadziło w SW do utworzenia komórki zajmującej się gromadzeniem materiałów wybuchowych. Główny twórca wrocławskiej sieci kolportażu, złożonej z ponad 100 punktów kontaktowych i rozprowadzającej kilkanaście tys. egz. podziemnej prasy tygodniowo; współorganizator podziemnych drukarni; autor artykułów w podziemnych czasopismach, m.in.: „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Dolnośląska”, „Biuletyn Dolnośląski”, „BIS”, „Walka”. Zaufany współpracownik przewodniczącego SW Kornela Morawieckiego.

Od końca l. 80. do 2010 na emigracji w USA.

Artur Adamski