Cezary Hubert Berak

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Cezary Hubert Berak, ur. 3 XI 1946 w Starachowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1972).

1966-1967 nauczyciel w SP w Gałkach Rusinowskich, 1967-1972 w LO dla Pracujących w Starachowicach, 1972-1990 i 2001-2003 w I LO tamże. W XII 1970 uczestnik demonstracji w Gdańsku; w 1979 uczestnik akcji ulotkowej, malowania haseł w obronie więzionych za przekonania w Toruniu, przesłuchiwany w związku z tymi wydarzeniami w Starachowicach.

Od X 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; wiceprzewodniczący Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Świętokrzyskiego; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „CDN”, „KOS”, „Lud”, „Tygodnik Mazowsze”), współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii Świętej Trójcy w Starachowicach, organizator pomocy dla internowanych; 1982-1986 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu.

IV-IX 1989 przewodniczący Tymczasowej Komisji „S” POiW; IV 1989 – 1991 członek KO „S” w Starachowicach. 1990-1999 dyr. Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydz. Zamiejscowy w Starachowicach, 1994-1999 z-ca rzecznika dyscyplinarnego tamże; od 1995 członek Zarządu Starachowickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. Od 1998 radny Powiatu Starachowice, 1999-2001 członek Zarządu Powiatu. Od 2003 na emeryturze. 2003-2005 członek Rady Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. 2003-2007 prezes Zarządu Wojewódzkiego PC. Od 2004 członek Zarządu KIK w Starachowicach; członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Od IV 2008 członek założyciel, działacz Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989 w Starachowicach.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998).

Paweł Perchel