Cezary Miżejewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Cezary Miżejewski, ur. 26 XII 1964 w Zgorzelcu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (2001).

Od 1980 członek Związku Młodzieży Demokratycznej, sekretarz koła ZMD w LO w Kozienicach.

XII 1981 – 1983 członek nieformalnej grupy młodzieżowej przeprowadzającej akcje ulotkowe i malowania haseł na murach; 1984-1986 członek Międzywydziałowego Koła Naukowego Wiedza na UW (spotkania poświęcone m.in. historii Polski, reedycje przedwojennych pism PPS); od 1984 członek struktur MRKS, drukarz, następnie redaktor podziemnego „Robotnika. Pisma członków MRKS”; w 1985 założyciel, następnie redaktor, drukarz wydawanego przez MRKS i PPS podziemnego pisma „Praca, Płaca, BHP”; autor publikacji (ps. Andrzej Celt), przygotowywał matryce, makiety, drukarz i kolporter „Robotnika”; od 1985 drukarz podziemnego pisma „CDN Głos Wolnego Robotnika”; w 1986 współzałożyciel, następnie redaktor podziemnego Wydawnictwa im. Olofa Palme; od 1988 drukarz podziemnej „Barykady”. W 1987 współzałożyciel PPS, skarbnik Centralnego Komitetu Wykonawczego, 1988-1990 członek Rady Naczelnej PPS-Rewolucja Demokratyczna, 1988-1989 redaktor, drukarz pisma PPS „Iskra”. Od 1984 wielokrotnie zatrzymywany, w 1987 pobity przez MO we Wrocławiu, 1987-1989 kilkakrotnie skazywany przez kolegia ds. wykroczeń na karę grzywny (za wywieszanie transparentów, drukowanie podziemnych wydawnictw). 1988-1989 członek jawnej reprezentacji MRKS, w 1988 delegat MRKS na zebranie założycielskie TZR „S” Mazowsze, w czasie zebrania złożył mandat.

W VI 1989 po wydarzeniach na pl. Tienanmen w Pekinie uczestnik głodówki i demonstracji przed ambasadą ChRL; w 1991 współorganizator demonstracji przeciw polityce mieszkaniowej rządu. 1990-1993 pracownik ZR „S” Mazowsze, w 1995 usunięty z „S”. 1987-2001 członek RN PPS, 1996-2001 przewodniczący CKW. 1993-1997 poseł RP z listy SLD, 1994-1995 w ramach samodzielnego Koła Parlamentarnego PPS; 1997-2000 dyr. Biura Posłów Związkowych OPZZ. W XII 2000 uczestnik okupacji Ministerstwa Zdrowia wraz z członkiniami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W 2000 współzałożyciel związku zawodowego Konfederacja Pracy zrzeszającego m.in. pracowników supermarketów. Od XII 2001 pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2005-2009 radca w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2007 członek rady programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS; od 2009 w Radzie Ekspertów Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN; od 2010 członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Komitetu EAPN. Od 2009 w Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej (reprezentant strony związkowej w Komisji Trójstronnej).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Odznaką Honorową za Zasługi Dla Ochrony Pracy (2009).

21 XI 1987 – 31 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Karierowicze; 2 X 1989 – 20 VI 1990 przez Wydz. III-2 SUSW/Wydz. OKPP w ramach SOR krypt. Kabaret.

Anna Grażyna Kister, Arkadiusz Kutkowski