Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Toruniu

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Toruniu, powstał w 1985 przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej i św. Jerzego; założycielem i kierownikiem był ks. Stanisław Kardasz zainspirowany wszechnicą założoną przez ks. Kazimierza Jancarza przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Do Rady Programowej toruńskiego ChUR weszli: Alicja Grześkowiak, Marian Kallas, Maria Anna Karwowska, Władysław Sawrycki i Krystyna Sienkiewicz.

Wykłady, poprzedzone mszą św., odbywały się przez 4 godz. 2 razy w miesiącu; obejmowały m.in. podstawy filozofii i teologii katolickiej, naukę społeczną Kościoła, zagadnienia kulturalne, ekonomię, historię, ekologię, prawo, psychologię, socjologię. Wykładowcami byli członkowie Rady Programowej oraz Jan Adamiak, ks. Stanisław Bużko, Andrzej Chwalba, Bożena Dokurno, Bogdan Godziszewski, Michał Jagiełło, Tadeusz Jasudowicz, Sławomir Kalembka, ks. Janusz Kalinowski, Ewa Kiedrowicz, Stefan Kieniewicz, Kazimierz Kozłowski, Ryszard Kozłowski, Janusz Kurtyka, Zbigniew Kwieciński, Wojciech Lamentowicz, Tadeusz Łepkowski, ks. Kazimierz Myszkowski, Jan Piszczek, Lucyna Rutkowska, ks. Antoni Siemianowski, Teodor Szymanowski, Ryszard Terlecki, Zbigniew Wierzbicki, Włodzimierz Wincławski, ks. Jerzy Zięba, ks. Józef Życiński. W zajęciach uczestniczyło kilkadziesiąt osób wywodzących się w większości z kręgów „S”. 4 VI 1988 nastąpiło rozdanie dyplomów.

Krzysztof Biernacki