Czesław Bizewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Czesław Bizewski, ur. 21 II 1947 w Pucku, zm. 12 VI 2009 w Elblągu. Ukończył Technikum Budowlane w Gdańsku (1974).

1967-1968 pomocnik montera w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, 1968-1971 starszy majster budowlany w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pucku, 1971-1974 w Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej Kółek Rolniczych w Mrzezinie k. Pucka, w 1974 kierownik Działu Prefabrykacji i warsztatów w Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego Rejonowy Zakład w Gronowie Górnym k. Elbląga, 1975-1978 kierownik sekcji techniki i technologii, kierownik Oddziału nr 1 w Gdańskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów Trójbet Zakład Z-1 w Dzierzgoniu, 1978-1985 kierownik Wydz. Produkcji Płyt Gipsowych, kierownik Działu Kontroli Jakości, specjalista ds. przygotowania produkcji w Elbląskim Kombinacie Budowlanym Zakład Produkcji Przemysłowej (znanym jako Fabryka Domów) w Elblągu.

19-31 VIII 1980 współorganizator strajku w EKB ZPP w Elblągu, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Oddziałowego Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w EKB ZPP; członek Zakładowego Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 członek Prezydium KZ w EKB; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego, członek Prezydium ZR, skarbnik, IX/X 1981 delegat na I KZD; od X 1980 współzałożyciel, członek RKK Budownictwa w Elblągu; IX 1980 – I 1981 uczestnik negocjacji KKK Budownictwa przy KKP z komisją ministerialną. W XII 1981 pomysłodawca i organizator zdeponowania pieniędzy ZR (800 tys.) na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

13-23 XII 1981 w ukryciu na plebanii św. Mikołaja w Elblągu. W 1982 wielokrotnie przesłuchiwany. 1985-1989 własna działalność gospodarcza w branży budowlanej.

1990-1992 kierownik grupy robót w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Eko-Rol Sp. z o.o. w Elblągu; od 1992 własna działalność gospodarcza w branży budowlanej, współwłaściciel B.C.G. Sc.; od 2002 na rencie.

Tadeusz Chmielewski