Czesław Chmielewski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Czesław Chmielewski, ur. 8 VI 1941 w Bolesławcu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1968).

1964-1965 nauczyciel fizyki w LO w Zawadzkiem, 1965-1969 w SP, następnie w LO w Gogolinie, 1969-1971 w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu, 1971-1972 w LO w Milówce, 1972-1990 w II LO w Opolu (z przerwą w 1982).

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, następnie przewodniczący Tymczasowej KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Opolu, wiceprzewodniczący Sekcji Regionalnej POiW Śląska Opolskiego; X 1980 – III 1981 członek MKZ w Opolu; w 1981 współredaktor serwisu informacyjnego „Bryk” wydawanego przez KZ „S” POiW w Opolu (we współpracy z Anną Adamczyk, Zbigniewem Babskim, Anielą Górzną i Romanem Kwolkiem); członek Prezydium KZ POiW w Opolu, w V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, IX/X 1981 delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin (z ks. Alojzym Sitkiem); kolporter wydawnictw podziemnych („Sygnały Wojenne”, „Solidarność Nauczycielska”, „Z Dnia na Dzień” i in.). W 1982 współorganizator podziemnych struktur „S” POiW w rejonie Opola (we współpracy z A. Adamczyk, Z. Babskim, Wiesławą Ceglińską-Sempruch, Ireną Chmielewską, Krystyną Cieszyńską, Aleksandrem Gogołowiczem, Małgorzatą Mochniak, Wandą Pilch, Bożeną Reszke-Marzec, Kazimierzem Sempruchem, Władysławem Szewczykiem i in.). 1982-1983 współredaktor podziemnego pisma „Solidarność Nauczycielska” wydawanego w Opolu w formie kopii maszynopisowych (we współpracy z A. Adamczyk, Z. Babskim, W. Ceglińską-Sempruch i R. Kwolkiem). W VI 1982 zwolniony z pracy w II LO, przywrócony w XII 1982 wyrokiem Sądu Pracy.

W 1989 członek Opolskiego KO „S”. 1989-1990 wiceprzewodniczący Sekcji Regionalnej POiW Regionu Śląsk Opolski; członek Prezydium KZ POiW w Opolu, w 1990 delegat na WZD Regionu Śląsk Opolski. 1990-1994 kurator oświaty w Opolu, od 1994 na emeryturze. 1995-1998 prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Opolu. Od 1998 pełnomocnik Akademii Ekonomicznej w Katowicach ds. organizacji studiów podyplomowych w Opolu. 1990-1998 w PChD, 1998-2001 w RS AWS.

Zbigniew Bereszyński, Michał Zarzycki