Czesław Grzelczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Czesław Grzelczyk, ur. 15 XII 1954 w Oławie. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże.

1970-1982 pracownik krośnieńskich Lotniczych Zakładów Naprawczych, od 1982 WSK PZL Krosno.

W VIII 1980 uczestnik strajku w LZN, zbierał i formułował postulaty; członek Zespołu Organizacyjnego (od IX 1980 Komitetu Organizacyjnego, następnie Regionalnego Komitetu Organizacyjnego) NSZZ Województwa Krośnieńskiego; skarbnik RKO NSZZ „S”, po jego przemianowaniu na Podkarpacki Regionalny Komitet Założycielski NSZZ „S” utrzymał funkcję, wchodząc w skład komisji finansowej. Jako przedstawiciel PRKZ uczestnik rozmów z władzami wojewódzkimi; w V 1981 zrezygnował z funkcji skarbnika i wycofał się z działalności związkowej.

Po 13 XII 1981 członek podziemnych struktur „S”; w XI 1982 współzałożyciel utworzonej w Krośnie TKW „S” Regionu Podkarpacie, redaktor naczelny „Solidarności Podkarpackiej”, wydawca w swoim domu w Głowience techniką rolkową 5 nr. biuletynu w nakładzie 100 egz., kolporter pisma; przesłuchiwany, rewizje w domu. 12 III 1984 aresztowany; zwolniony po ponad 2 mies. na mocy amnestii. Od 1986 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy klasztorze oo. Kapucynów w Krośnie.

Od 1996 pracownik Nowego Stylu w Krośnie.

17 X 1980 – 12 III 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Krośnie; 7 IV – 30 X 1981 w ramach SO krypt. Obrońca; 17 II 1983 – 29 II 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krośnie w ramach SOS krypt. Hydra; 13 III - 27 XI 1984 przez Wydz. V WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Struktura; od 7 III 1988 przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Sekta.

Stanisław Fryc