Czesław Jan Rekowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Czesław Jan Rekowski, ur. 12 IV 1951 w Sąpolnie. Absolwent Centrum Kształcenia Ustawicznego Budowlanych (1979).

VI 1972 – VII 1985 zatrudniony jako kierownik działu socjalnego ds. bytowych w Zakładach Chemicznych Organika Zachem w Bydgoszczy.

XI 1980 – 13 XII 1981 członek KZ, wiceprzewodniczący komisji socjalnej. 17 IX 1980 członek delegacji reprezentującej bydgoski MKZ na spotkaniu w Gdańsku. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, VII – 13 XII 1981 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

14 XII 1981 z Markiem Majką i Janem Malczewskim uczestnik ewakuacji materiałów KZ. Po 13 XII 1981 działacz struktura podziemnej „S” w ramach grup na terenie zakładu pracy. XII 1981 – II 1982 kolporter prasy podziemnej, uczestnik zbierania składek, zbierania informacji o internowanych, druku ulotek. 16 II 1982 aresztowany, Przetrzymywany w AŚ w Bydgoszczy, ZK w Inowrocławiu, III-IV 1982 prowadził kilkunastodniową głodówkę w proteście przeciwko niesłusznemu aresztowaniu, uniewinniony podczas procesu, 5 VII 1982 zwolniony. Ponownie pracownik Zakładów Chemicznych. VII 1982 – VIII 1985 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. 31 VII 1985 zwolniony z pracy. 1982-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę, 1983-1985 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 19 X 1984 lektor podczas ostatniej mszy św. księdza Jerzego Popiełuszki w kościele św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Od VIII 1985 uczestnik czuwań przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. W V 1985 założyciel Bractwa Oblatów Świętej Brygidy i Przełożony Domu Bydgoskiego, 1982-1989 współpracownik Komitetu Obrony Aresztowanych, Archikonfraterni Literackiej – Dom w Bydgoszczy. 1985-1989 współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej. IX 1985 – V 1986 zatrudniony jako specjalista ds. BHP w Okręgowym Przedsiębiorstwie Surowców Wtórnych, VI 1986 – IX 1986 monter w Poznańskiej Spółdzielni Pracy (głównie w Warszawie), XI 1986 – I 1987 ślusarz-spawacz w Spółdzielni Pracy Karoseria w Bydgoszczy, II 1987 – I 1989 specjalista ds. BHP w Przedsiębiorstwie Pipur-Wutech.

Od I 1989 na rencie, 19 I 1991 – III 1995 zatrudniony w Zakładach Chemicznych jako komendant straży przemysłowej, od 1993 szef ochrony przedsiębiorstwa. III 1995 – VI 2003 przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „S”. Od IV 1996 członek Prezydium ZR, skarbnik, II-III 1996 po. przewodniczący ZR. 31 XII 2008 zrezygnował z funkcji ze względu na stan zdrowia. 1996-2008 delegat na kolejne KZD. 2002-2006 członek Prezydium KZD. 1994-1998 radny Miasta Bydgoszcz z listy PC. Od 1996 przewodnik Bractwa Oblatów Św. Brygidy na całą Polskę.

Wyróżniony Złotą Odznaką Zasłużony pracownik Zachemu (1998), Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy (1998), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Złotą Odznaką z okazji XXV-lecia NSZZ „S” Regionu Bydgoskiego (2005), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (2007).

Katarzyna Grysińska