Czesław Kłosek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Czesław Kłosek, ur. 8 I 1957 w Jarosławiu. Ukończył Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu (1976), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1999).

1978-1980 zatrudniony w KWK Staszic w Katowicach, od 1980 w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, podczas pacyfikacji postrzelony (kula utkwiła w kręgosłupie). 12 VI 1982 – 31 XII 2002 na rencie inwalidzkiej. Od 1983 ponownie pracownik KWK Manifest Lipcowy. 1982-1989 kolporter ulotek i prasy podziemnej (m.in. „Manifeściak”, „Ość”, „RIS”).

Oskarżyciel posiłkowy w procesie oskarżonych o pacyfikację KWK Manifest Lipcowy i KWK Wujek oraz w procesie Czesława Kiszczaka i byłych prokuratorów stanu wojennego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Andrzej Kamiński