Czesław Kopczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Czesław Kopczak, ur. 14 VIII 1952 w Widaczu k. Krosna. Ukończył ZSZ w Miejscu Piastowym.

Od 1971 spawacz i ślusarz w WSK PZL Krosno; 1972-1974 służba wojskowa w VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej (XI 1973 – VI 1974 na misji pokojowej ONZ w Egipcie; odznaczony brązowymi medalami Za Walkę o Pokój i Za Zasługi w Obronności Kraju); od 1974 ponownie w WSK PZL Krosno.

W VIII 1980 współorganizator i uczestnik strajku w WSK PZL; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w WSK PZL; członek Zespołu Organizacyjnego NSZZ Województwa Krośnieńskiego i Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego „S”; 30-31 XII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Krośnie; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Krośnieńskiego, następnie członek ZR Podkarpacie.

14 XII 1981 współorganizator strajku w WSK PZL. W 1982 kolporter pism podziemnych i ulotek; współpracownik RKW „S” Regionu Podkarpacie; w 1982 dwukrotnie zatrzymany w Krośnie na 48 godz., po rewizjach w domu wszczęto postępowanie o sporządzanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw, umorzone w VII 1982; X 1982 – II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze; po zwolnieniu organizator zbiórek żywności i pieniędzy na rzecz represjonowanych; do 1984 współpracownik Zygmunta Zawojskiego przy kolportażu prasy podziemnej.

W 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowej MKK „S” w Krośnie; 1990-1999 członek ZR Podkarpacie. W l. 90. członek i sekretarz Rady Nadzorczej WSK PZL Krosno. Ślusarz narzędziowy-brygadzista w WSK PZL.

Stanisław Fryc