Czesław Panasiuk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Czesław Panasiuk, ur. 13 I 1935 w Drohiczynie Poleskim (obecnie Białoruś). Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Nysie.

1954-1971 pracownik Zakładów Chemiczno-Mechanicznych w Złotym Stoku, 1971-1986 Zakładów Budowy Maszyn i Urządzeń Hutniczych (Huta Zygmunt) w Sosnowcu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w swoim zakładzie pracy. We IX 1980 uczestnik rozmów z przedstawicielami rządu w Hucie Katowice. Delegat na WZD Województwa Katowickiego. Do 13 XII 1981 wydawca tygodnika „Pełnym Głosem” w Sosnowcu.

15 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Sosnowcu, następnie do KW MO w Katowicach i KM MO w Będzinie, w czasie przesłuchania ciężko pobity, zwolniony 23 XII 1981. W 1984 zwolniony dyscyplinarnie z zakładu, na mocy postanowienia Sądu przywrócony do pracy. 1986-1989 na rencie. Trzynastokrotnie zatrzymywany na 24 lub 48 godz. Uczestnik obchodów rocznicowych przy KWK Wujek, w XII 1985 zatrzymany na 48 godz. i skazany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę 45 tys. zł. Organizator kolportażu. Uczestnik mszy w intencji ks. Jerzego Popiełuszki, od 1986 mszy odprawianych przez ks. Jana Chojnackiego w Juszczynie, gdzie również dostarczał prasę podziemną. Uczestnik pielgrzymek do Częstochowy.

W 1989 na prośbę pracowników wrócił do zakładu. 1990-1999 (do likwidacji zakładu) przewodniczący KZ. Obecnie na emeryturze.

?