Czesław Sobierajski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Czesław Sobierajski, ur. 5 VI 1952 w Kielcach. Ukończył Policealne Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Gliwicach (1986).

1968-1971 zatrudniony w Zakładzie Metalowym w Kielcach, 1971-1972 w KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, 1972-1975 w Zakładzie Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Instal w Tychach, 1975-1981 w KWK Szczygłowice w Knurowie.

30-31 VIII 1980 uczestnik strajku w KWK Szczygłowice. Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, od I 1981 członek Prezydium KZ; zakładowy społeczny inspektor pracy; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 24-31 IX 1981 uczestnik strajku w KWK Szczygłowice, rzecznik prasowy KS.

13 XII 1981 po rewizji w mieszkaniu uciekł do kopalni, 14 XII 1981 podjął nieudaną próbę zorganizowania strajku; zwolniony z pracy, do 26 V 1982 w ukryciu u rodziny i znajomych, 27 V 1982 zatrzymany w Kielcach, przewieziony do KW MO w Kielcach, następnie przez 2 dni przetrzymywany w AŚ KW MO w Kielcach, 29 V 1982 przewieziony do KW MO w Katowicach, po 2 tyg. internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 30 IX 1982 zwolniony. XI 1982 – 1986 zatrudniony w Koksoremie w Knurowie. Od 1983 współorganizator sieci kolportażu na terenie Knurowa, Gliwic, Zabrza; (we współpracy m.in. z Wiktorem Ostrowskim, Janem Sierackim), kolporter pism podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, książek, znaczków poczt podziemnych; w X 1985 podczas pokazu filmu Przesłuchanie w mieszkaniu Romana Arseniuka w Zabrzu zatrzymany wraz z 20 osobami na 48 godz., skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Zabrzu na karę grzywny. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Świętego Krzyża w Gliwicach. 1986-1987 zatrudniony w Belpoll Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, 1987-1989 w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym Tech-Agro Sp. z o.o. w Gliwicach. 1988/1989 organizator i doradca Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Szczygłowice. W II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu. W VI 1989 ponownie pracownik KWK Szczygłowice.

W 1989 członek KO w Knurowie i Rybniku. Poseł RP z listy: 1989-1991 KO, 1991-1993 PC, 1997-2001 AWS, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki. 1991-2000 współorganizator PC, prezes Zarządu Woj. PC w woj. katowickim, następnie śląskim. Od 1993 współwłaściciel firmy produkcyjno-handlowej. 1998-2002 radny z listy AWS. Od 2004 założyciel i prezes Stowarzyszenia Brackiego Rybniczan. Od 2006 w PiS, od 2006 radny Województwa Śląskiego z listy PiS, wiceprzewodniczący, od 2010 przewodniczący klubu PiS. Od IV 2008 z-ca członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej (kadencja 2008-2012) mianowany przez Radę Unii Europejskiej.

Halina Żwirska