Czesław Zbroja

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Czesław Zbroja, ur. 20 VII 1952 w Nowej Hucie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Nauk Społecznych (2004).

1967-1976 (do 1970 jako uczeń szkoły przyzakładowej) zatrudniony w Hucie im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie, 1976-2007 w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. 1978-1979 w PZPR.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; od IX 1980 w „S”.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie; pozbawiony przywilejów związanych z Kartą Hutnika; 1982-1984 współorganizator Uniwersytetu Latającego w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu; do 1989 kolporter ulotek i prasy podziemnej, m.in.: „Wolnego Związkowca”, „RIS-u”, „Tygodnika Mazowsze” na terenie Huty. W 1984 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej, 1986-1988 przewodniczący; współorganizator Mszy za Ojczyznę i spotkań m.in. z prof. Markiem Drozdowskim, Henrykiem Wujcem, doc. Janem Strzeleckim; w VI 1984 rewizje w mieszkaniu i na stanowisku pracy, w VIII 1988 zatrzymany na 48 godz. w związku z kolportażem ulotek dot. strajku w KWK Manifest Lipcowy. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; 1987-1989 członek Tymczasowej KZ „S” w HK, w 1989 członek Komitetu Założycielskiego.

1989-1991 członek KO w Dąbrowie Górniczej; w 1989 przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. M-32; 1989-1996 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 1998-2001 przewodniczący Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemi Dąbrowskiej. 1989-1990 członek Rady Pracowniczej w HK. 1998-2001 w AWS, członek Zarządu w Dąbrowie Górniczej, 1998-2002 radny Miasta Dąbrowa Górnicza z listy AWS; 2001-2002 w PO, współzałożyciel i członek Zarządu w Dąbrowie Górniczej; od 2003 w PiS. Od 2008 na świadczeniu przedemerytalnym.

Halina Żwirska