Danuta Gburska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Gburska, ur. 5 V 1948 w Rudzie Śląskiej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (1972).

W 1968 zatrudniona na Uniwersytecie Śląskim w Bibliotece Wydziałowej Prawa i Administracji. 1970-1989 działaczka Caritas Academica (działającego w ramach Duszpasterstwa Akademickiego).

Od IX 1980 w „S”, od X 1980 członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ UŚ; przewodnicząca Regionalnej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej; w 1981 członek Regionalnej Komisji Kultury Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Po 13 XII 1981 2-krotnie przesłuchiwana. 17 III 1982 współorganizatorka, do 1989 działaczka Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym z siedzibą przy parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach.

1989-1991 członek Katowickiego KO. Od 1989 ponownie członek KZ „S” UŚ, od 1991 przewodnicząca Komisji Wydziałowej „S” na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Laureatka Nagrody Polcul Fundation (1989), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1989).

1983 – 26 VII 1983 rozpracowywana przez Wydz. III-1 WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Nawiedzona.

Katarzyna Penkała