Danuta Halina Dąbrowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Halina Dąbrowska, ur. 11 III 1952 w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Humanistyczny (1976), w 1986 doktorat, w 1998 habilitacja.

1980-1985 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, od 1985 Uniwersytetu Szczecińskiego (od 2005 w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa powstałym z IFP), od 1999 profesor USz. Związana z opozycją od lat 70., 14 XII 1970 uczestniczka demonstracji w Gdańsku spacyfikowanej przez MO i wojsko. Od 1977 kolporterka niezależnych wydawnictw: książek, czasopism, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR, później także znaczków poczt podziemnych, kart świątecznych, kaset audio itp.; 1978-1981 współpracowniczka KSS KOR, słuchaczka Uniwersytetu Latającego i TKN.

Od jesieni 1980 w „S”; w III 1981 uczestniczka strajku pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej, XI/XII 1981 strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

Po 13 XII 1981 autorka, redaktor, przepisywacz i kolporterka pism podziemnych: „Kos”, „Obecność”, „Bis”, „Wolność i Pokój”; 16 III 1983 aresztowana, przetrzymywana w KW MO, następnie w AŚ w Szczecinie, do 25 VII 1983 w AŚ Warszawa-Mokotów, uczestniczka 9-dniowej głodówki. Po wyjściu nadal kolporterka, zaangażowana w akcję pomocy rodzinom aresztowanych, akcje samokształceniowe.

W 1989 przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego „S” na US, 1990-1992 przewodnicząca Komisji Uczelnianej. W 1993 współorganizatorka szczecińskiego Oddziału SPP, 1994-1996 członek Zarządu Oddziału.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Od 22 IV 1983 rozpracowywana przez Wydz. II/III-1 KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR krypt. Katedra, złożono do archiwum 20 I 1984, od 26 I 1989 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SO krypt. Alma.

Ewa Tierling-Śledź