Danuta Kubacka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Kubacka, ur. 4 IV 1938 w Sosnowcu. Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (1967).

1962-1972 pracowniczka Zarządu Drogowego Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie, 1972-1994 nauczycielka w Zespole Szkół Kolejowych tamże.

Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka KZ.

1981-1989 członek Tajnej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga Południe w Warszawie, kolporterka wydawnictw podziemnych, organizatorka lokali i spotkań konspiracyjnych, współorganizatorka pomocy, także prawnej, dla represjonowanych i ich rodzin, inicjatyw samokształceniowych i kultury niezależnej, Studium Kultury Chrześcijańskiej (powołanego przy parafii św. Anny w Warszawie), zaangażowana w działalność biblioteki wydawnictw niezależnych, uczestniczka spotkań nieformalnego porozumienia podziemnej „S” oświaty w Warszawie.

Od 1989 członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej nr 387 POiW Praga Południe, od 1990 delegat na WZD Regionu Mazowsze. 1989-1998 członek Rady Sekcji Krajowej OiW, 1989-1997 z ramienia „S” członkini komisji Ministra Edukacji Narodowej ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych. 1989-1995 członek zespołu płacowego Sekcji Krajowej OiW; 1989-1992 członek Prezydium Sekcji Krajowej OiW, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty Mazowsze, wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej nr 387 POiW. 1992-1998 wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty Mazowsze, 1994-1998 członkini ZR. Od 1992 współinicjatorka i działaczka Fundacji Oświata. Od 1993 członek Regionalnej Komisji Wyborczej. Od 1994 na emeryturze.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), wyróżniona Złotą Odznaką Sekcji Krajowej „S” POiW (2003).

?