Danuta Maria Bieniaszewska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Maria Bieniaszewska, ur. 4 VI 1947 w Kruszwicy. Ukończyła LO tamże (1966).

1967-1968 stażystka w PGR w Jabłonowie, 1969-1971 zatrudniona w Nadleśnictwie Młynary, 1972-1991 w WSS Społem w Bydgoszczy (m.in. kierownik sekcji rachuby).

Od IX 1980 w „S”; założycielka, pierwsza przewodnicząca, następnie członek KZ w WSS Społem; IX 1980 – XII 1981 etatowy pracownik MKZ, następnie ZR Bydgoskiego (prowadzenie sekretariatu, kontakty z KZ, przepisywanie tekstów ulotek i pism wydawanych przez ZR). 26 I 1981 uczestniczka II sesji Krajowej Konferencji ds. Żywności w Bydgoszczy. IV-VII 1981 członek Prezydium MKZ w Bydgoszczy. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR.

1982-1983 kolporterka ulotek w WSS Społem. 1982-1989 uczestniczka Mszy za Ojczyznę. W 1982 kilkakrotne przesłuchiwana.

1989-1991 wiceprzewodnicząca KZ „S” w WSS Społem. 1991-2002 starszy inspektor w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Katarzyna Grysińska