Danuta Maziarska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Maziarska, ur. 31 VII 1947 w Przemyślu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1970) i Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1977).

Od 1974 nauczycielka w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. W III 1968 uczestniczka strajku studentów we Wrocławiu.

Od jesieni 1980 w „S”; współorganizatorka KZ w ZST, w 1981 współorganizatorka i wiceprzewodnicząca Komisji Rejonowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Mielcu, delegat na I WZD Regionu Rzeszów, członek Zarządu Regionalnej Sekcji OiW, członek ZR, delegat na I KZD, członek Krajowej Sekcji OiW.

Po 13 XII 1981 wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, 1984-1989 współpracowniczka Solidarności Walczącej, działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mateusza w Mielcu oraz Ruchu Apostolatu Emigracyjnego w Lublinie.

W 1989 założycielka KZ „S” w ZST; członek KO w Mielcu. Od 1989 członek Rady Sekcji Regionalnej OiW, 1989-2006 delegat na zjazdy Krajowej Sekcji OiW. 1989-1993 wiceprzewodnicząca, od 1993 przewodnicząca Komisji Rejonowej OiW w Mielcu. Od 1992 delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszów. Od 2002 wspiera działalność krakowskiej Fundacji Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi. 2004-2005 wyróżniona tytułem korespondenta. Od 2005 egzaminator przy OKE Kraków.

Uhonorowana statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2000), odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006), Złotą Odznaką Sekcji Krajowej „S” OiW.

23 XII 1981 – 9 V 1986 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

?