Danuta Michaś

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Michaś, ur. 8 XI 1944 w Jarosławiu. Absolwentka Studium Techników Analityki w Przemyślu (1964).

Od 1964 zatrudniona w Zespole Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

IX 1980 – 2006 w „S”, w 1980 współzałożycielka i sekretarz KZ (pierwszej na terenie Przeworska).

Po 13 XII 1981 współorganizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin.

1989-1990 i 1990-1992 przewodnicząca KZ przy Samodzielnym Publicznym ZOZ w Przeworsku, delegat na WZD Regionu Ziemia Przemyska, 1989-2002 członek Sekcji Regionalnej Służby Zdrowia, 1990-1998 członek ZR. Od 2000 na emeryturze, 2000-2006 zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin jako przewodnicząca KZ.

?