Danuta Siuda

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Siuda, ur. 25 VIII 1940 w Czeluśnicy k. Jasła. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Mechaniczno-Energetyczny (1963).

1963-1995 projektantka w Biurze Projektów w Zakładach Chemicznych Organika-Zachem w Bydgoszczy.

Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 przewodnicząca Komisji Oddziałowej „S” w Biurze Projektów przy Zakładach Chemicznych Organika-Zachem.

Po 13 XII 1981 aktywna działaczka struktur opozycji. 1981-1988 kolporterka pism podziemnych, kart świątecznych, cegiełek itp. wśród pracowników Zakładów Chemicznych, w środkach komunikacji miejskiej, na klatkach schodowych budynków mieszkalnych; organizatorka pomocy rodzinom internowanych i więzionych, zaangażowana w bezpośrednią opiekę nad tymi rodzinami. Wielokrotnie utrudniano jej kontakt z in. pracownikami przez ograniczanie swobody poruszania się po zakładzie pracy (poza Biurem Projektów). 1982-1989 uczestniczka Mszy za Ojczyznę, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej; członek Bractwa św. Brygidy. 1984-1989 aktywna działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy, uczestniczka licznych manifestacji i pochodów odbywających się przy Bazylice św. Wincentego á Paulo oraz na Starym Rynku. Jesienią 1988 uczestniczka ogólnopolskiego spotkania działaczy solidarnościowych na Śląsku.

1989-1995 przewodnicząca Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bydgoszczy. W VI 1989 zaangażowana w prace komisji wyborczych. 1990-1998 członek Rady Miasta, przewodnicząca m.in. Komisji Gospodarki Miejskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, członek Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Rozwoju i Promocji Miasta. 1990-1994 członek Zarządu Miasta. 1992-1995 prezes RdR w województwie; organizatorka struktur RdR w woj. bydgoskim; współorganizatorka struktur wojewódzkich ROP. W 1993 i 2005 kandydatka na posła do Sejmu. 1995-1998 członek ROP. Od 1995 na emeryturze. Od 1999 prezes Akcji Katolickiej w parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy; przewodnicząca Koła Przyjaciół Radia Maryja. W 2000 założycielka i wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Komitet Budowy Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX w. Inicjatorka i członek Stowarzyszenia Idee Solidarności 1980-1989.

Katarzyna Grysińska