Danuta Skóra

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Skóra (z d. Sotwin), ur. 9 V 1957 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: polonistyka (1986).

W V 1977 współorganizatorka manifestacji (tzw. czarnego marszu) po śmierci Stanisława Pyjasa; członek SKS.

X 1980 – IX 1981 w NZS. 1981-1990 nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 123 w Krakowie. Od IX 1981 w „S”; przewodnicząca KZ w swojej szkole.

W 1982 zwolniona z pracy, przywrócona wyrokiem Sądu Pracy (w II instancji). Od 1982 organizatorka pomocy dla internowanych i ich rodzin.

1990-1993 z-ca redaktora naczelnego w Polskim Radiu w Krakowie. Od 1994 pracownik Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, od 1997 dyr., członek Zarządu wydawnictwa. 2003-2006 wiceprezes Rady Polskiej Izby Książki. W II 2002 współzałożycielka Stowarzyszenia Maj 77.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Do 8 I 1987 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w ramach SOS krypt. Filolog.

Adam Zechenter