Danuta Wilczyńska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Wilczyńska, ur. 22 I 1936 w Janowie k. Niedzicu. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Ostrowcu Świętokrzyskim (1964).

1952-1977 pracowniczka Narodowego Banku Polskiego, 1977-1991 ekonomista w Hucie im Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Od IX 1980 w „S”, od I 1981 członek Komisji Rewizyjnej Huty.

13-15 XII 1981 uczestniczka strajku w Hucie, nast działaczka podziemnej „S”. Kolporterka wydawnictw podziemnych, organizatorka pomocy medycznej dla represjonowanych. 1-15 VIII 1982 internowana. Współinicjatorka Mszy Świętych za Ojczyznę, współredagowała „Most” i „Redutę”. 1986-1989 przewodnicząca KPN Rejonu Ostrowiec Świętokrzyski, w 1989 delegat na III Kongres KPN w Warszawie. Za działalność niepodległościową, wielokrotnie zatrzymana i przesłuchiwana, w 1984 tymczasowo aresztowana.

Od 1991 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Paweł Gotowiecki