Danuta Wiszowata

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Wiszowata (Dorota Stypułkowska-Wiszowata), ur. 3 I 1945 w Stypułkach-Święchach k. Wysokiego Mazowieckiego. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku (1964), w 1967 zdała eksternistyczny egzamin aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu.

1964-1995 aktorka Białostockiego Teatru Lalek.

1980-2001 w „S”, przewodnicząca KZ w teatrze.

W 1982 współpracowniczka Tymczasowej Komisji Regionalnej, 1982-1989 organizatorka lokali dla drukarni „Biuletynu Informacyjnego «S» Region Białystok” oraz dla ukrywających się członków Komisji, łączniczka, współorganizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, uczestniczka Dni Kultury Chrześcijańskiej; wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana; w teatrze nie zaangażowana do żadnego przedstawienia.

Od 1995 związana z Radiem Białystok.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2003).

Do 25 IX 1984 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Białymstoku w ramach SOS krypt. Odważna.

?