Dariusz Brzozowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Dariusz Brzozowski, ur. 25 II 1958 w Elblągu. Ukończył przyzakładową Zasadniczą Szkołę Zawodową Gdańskiego Zjednoczenia Budownictwa w Elblągu (1977), 1977-1979 uczeń Technikum Budowlanego w Elblągu.

1974-1976 zatrudniony jako uczeń w Elbląskim Przedsiębiorstwie Budowlanym (od 1977 Elbląski Kombinat Budowlany); w 1977 zatrudniony w EKB, 1978-1982 w Zakładzie Produkcji Przemysłowej EKB.

17 VIII 1980 otrzymał informację od przyjaciela z Gdańska o strajku w Stoczni Gdańskiej. 18-31 VIII 1980 wraz z Stefanem Krymkowskim pomysłodawca i inicjator przerwania pracy i pozostawania w zakładzie na czas strajku, współorganizator strajku okupacyjnego w ZPP EKB w Elblągu, wiceprzewodniczący KS. 20 VIII 1980 członek delegacji załogi w celu zarejestrowania KS ZPP w MKS w Elblągu. Od IX 1980 w „S”, członek Oddziałowego Komitetu Założycielskiego w ZPP oraz Zakładowego Komitetu Założycielskiego w EKB, 17 IX 1980 uczestnik ogólnopolskiego zebrania działaczy komitetów założycielskich NSZZ w klubie stoczniowym Ster w Gdańsku, na którym powołano KKP i przyjęto nazwę dla nowo tworzonego związku NSZZ „S”; IX 1980 – VII 1981 przewodniczący Komisji Oddziałowej w ZPP; XII 1980 – VII 1981 członek Komisji Zakładowej w EKB; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląg, od 1 VIII 1981 członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, od 15 VI 1982 w Kwidzynie, 7 XII 1982 zwolniony, 8 XII 1982 zwolniony z pracy w EKB.

Od 13 IV 1983 z rodziną na emigracji w Norwegii. 1983-1986 pracownik Murmester KORTH (Norwegia), 1986-1987 Norwegian Contractors (budowa platform wiertniczych), od 1987 Toyota Stavanger. 1983-1985 organizator pomocy materialnej i finansowej dla represjonowanych działaczy „S” i ich rodzin w kraju, głównie dla regionów elbląskiego i warmińsko-mazurskiego. 1983-1989 członek Komitetu Krajowego „S” Norge-Polen, oskarżony przez władze PRL za działalność w tym komitecie, w 1989 postępowanie umorzono. 1983-1988 współpracownik Jerzego Milewskiego i Biura „S” w Brukseli z upoważnienia przewodniczącego ZR Tadeusza Chmielewskiego, uczestnik audycji o stanie wojennym w Radiu Wolna Europa, świadek przed Trybunałem Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie (1983) w sprawie przeciw władzom stanu wojennego łamiącym podstawowe zasady wolności związków zawodowych oraz prawa człowieka; oskarżony przez prokuraturę PRL o działanie na szkodę kraju. Od 1985 współpracownik ks. Alojzego Orszulika i prof. Andrzeja Stelmachowskiego, członków komisji Episkopatu Polski do spraw pomocy rolnikom polskim (przygotowanie i organizowanie programu szkoleń oraz finansowanie zakupów sprzętu i maszyn rolniczych przez rolników norweskich). W 1986 współorganizator wizyty ks. Prymasa Józefa Glempa w Stavanger w Norwegii. 4 VI 1989 członek komitetu wyborczego w Stavanger; wspólnie z żoną Marią i emigracyjnymi działaczami „S” z udziałem pracowników ambasady polskiej w Norwegii współorganizator lokalu wyborczego i komisji wyborczej w Stavanger.

Tadeusz Chmielewski