Dariusz Lipiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Dariusz Lipiński, ur. 4 VIII 1955 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek fizyka (1979); w 1990 doktorat.

Od 1980 pracownik naukowo-dydaktyczny w UAM.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel struktur „S” na uczelni; w 1981 redaktor „Serwisu Informacyjnego NSZZ «S» UAM”.

Od 1982 działacz TZR Wielkopolska „S”, redaktor pisma TZR „Solidarni” (później „Solidarność Poznań”). 18 IV 1985 aresztowany, zwolniony 4 X 1985, sądzony w I 1986, sprawę umorzono. W I 1987 zwolniony z pracy, wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego przywrócony we IX 1987.

1989-1991 wiceprzewodniczący KZ „S” UAM, w 1991 przewodniczący. 1992-1998 uczestnik kolejnych WZD (1995-1998 członek ZR Wielkopolska) oraz KZD, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej. 1993-1997 felietonista „Tygodnika Solidarność”. 1995-2003 członek Rady Programowej poznańskiego oddziału TVP, desygnowany przez ZR Wielkopolska. 1997-2001 wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Oddziału AWS, 1998-2001 Zarządu Miejskiego RS AWS w Poznaniu. 1998-2002 przewodniczący Rady Miasta Poznań, 2002-2005 wiceprzewodniczący. Od 2001 w PO, od 2003 członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego PO i wiceprzewodniczący Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich. Od 2005 poseł RP. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Autor wielu publikacji z dziedziny fizyki oraz publikowanych referatów na krajowe i zagraniczne konferencje naukowe dotyczące integracji europejskiej i samorządu terytorialnego.

Barbara Fabiańska