Dariusz Piekło

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Dariusz Piekło, ur. 24 VII 1963 w Przeworsku k. Rzeszowa. 1982-1990 student geofizyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 1982 w Ruchu Oporu NZS Kraków, m.in. wydawca pism NZS, 1982-1984 drukarz podziemnego pisma „Barykada”, autor, organizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych głównie wśród studentów (UJ, AGH, Akademii Rolniczej); 1983-1988 drukarz „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Hutników” (TKRH „S” KM HiL), „Krzyku”. W 1983 aresztowany na kilka tygodni; od 1983 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, w 1988 pobity, wielokrotnie skazywany przez kolegia ds. wykroczeń na kary grzywny. W 1985 współzałożyciel podziemnego pisma „Przegląd Akademicki”; od 1986 współorganizator licznych niezależnych manifestacji i happeningów; 1987-1988 współpracownik Organizacji Młodzieżowej (następnie Studenckiej) KPN, w 1987 współzałożyciel „Informatora” (wydawanego przez KPN i NZS); organizator działalności wydawniczej, dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych, redaktor, drukarz „Gwarka” (NZS AGH); 1987-1988 drukarz pisma PPS „Robotnik Polski”. 10 I 1987 uczestnik tzw. II Zjazdu NZS w Warszawie (działaczy z Wrocławia, Warszawy, Katowic, Krakowa, Łodzi i Radomia), współzałożyciel i członek Komisji Krajowej NZS; w 1987 organizator NZS na AGH. 1988-1991 uczestnik Ruchu Wolność i Pokój. W V 1988 inicjator strajku na „Miasteczku Studenckim”, X-XI 1988 bojkotu studium wojskowego w AGH.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. Po 1989 doradca finansowy, od 2002 związany z funduszem Mistral (Warszawa), doradca handlowy, menadżer projektów. 1993-1997 członek Klubu Politycznego im. Józefa Mackiewicza. 1997-1998 kierownik działu informacji w Fundacji Dziennikarzy Merkuriusz w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010).

Od 16 VI lub VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Młodzi; 20 I 1988 – 30 I 1990 w ramach SOR krypt. Ren.

Jan Szpil, Sławomir Chmura