Delegatura RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Jastrzębiu Zdroju

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Delegatura RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Jastrzębiu Zdroju (podregion południowy). W styczniu 1983 Region Śląsko-Dąbrowski podzielony zostaje na podregiony. Latem 1983 przewodniczącym i organizatorem Delegatury Jastrzębskiej zostaje Romuald Bożko. Struktura zostaje zbudowana na bazie kontaktów z działaczami „S” skupionymi wokół Kościoła NMP MK oraz środowiska Naszej Grupy. W skład weszli: Nina Wolnikowska, Janina Wawoczny, Elżbieta Słoń, Stanisława Krauz – kontakt na Warszawę (w 1988 kontakt warszawski przejmuje syn Mariusz Bożko), Czesław Kopczyński (grupa w KWK Jastrzębie), Marian Nowak (grupa w KWK Moszczenica), Adam Kowalczyk (grupa w KWK XXX-lecia PRL), Waldemar Kapłon (rejon Wodzisław), Henryk Ochnio (kontakt na KWK Manifest Lipcowy). 1983 zaczyna wychodzić „OŚĆ”, organ Delegatury RKW w Jastrzębiu. Drukarzem jest Adolf Kaczkowski. Zorganizowana zostaje siatka kuriersko-kolporterska pism i literatury podziemnej: Marian Nowak. Euzebiusz Bogdanik, Waldemar Kapłon. Tworzone są tajne struktury w kopalniach jastrzębskich. W 1984 w trakcie wyborów do Rad Narodowych w czerwcu zorganizowana zostaje akcja niezależnego liczenia głosów. Dzięki S. Krauz pracującej w urzędzie miasta udaje się wyciągnąć protokoły z głosowania. 1988. Z grupą współpracuje Ks. prałat Bernard Czernecki i ks. Henryk Białas (przewozi swoim samochodem bibułę, dowozi R. Bożko na tajne spotkania RKW w Gliwicach).

Andrzej Kamiński