Dementi Niezależna Agencja Fotograficzna

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Dementi Niezależna Agencja Fotograficzna założona została we Wrocławiu na początku VIII 1982 jako jedna ze struktur Solidarności Walczącej. Dokumentowała strajki, manifestacje, głodówki protestacyjne, a także codzienność życia w Polsce lat 80. – sklepy, kolejki po żywność, patrole wojska i milicji, napisy na murach, akcje ulotkowe itp. Fotografie ukazywały się w prasie podziemnej (początkowo głównie w „Biuletynie Dolnośląskim”), były przemycane za granicę i publikowane w światowych mediach.

Dementi sfilmowała m.in. jedno z najbardziej znanych na świecie świadectw stanu wojennego – moment rozjechania demonstranta Jarosława Hyka przez ciężarówkę ZOMO na pl. Czerwonym we Wrocławiu w czasie manifestacji 31 VII 1982. W późniejszym czasie reportaże z pierwszych happeningów Pomarańczowej Alternatywy zamieścił m.in. „The New York Times”. Świat obiegły też zdjęcia z manifestacji ekologicznych Ruchu Wolność i Pokój.

Głównymi zagranicznymi odbiorcami materiałów Agencji były pisma emigracyjne – paryski „Kontakt”, londyński „Dziennik Polski”, kanadyjski „The Polish Express” oraz „Liberation”, „Russkaja Mysl”, „Tages Zeitung”, „The Guardian”, „Boston Globe”, „Paris Match”.

W latach 1982-1983 główną rolę w NAF Dementi odgrywali K. Gulbinowicz, S. Gulbinowicz, D. Nowak, W. Wójcik. W 1984 Agencja uniezależniła się od Solidarności Walczącej, a w jej działalności zaznaczyła się rola A. Łosia, D. Błahut-Biegańskiej, A. Łuca, H. Prykiela.

Od połowy lat osiemdziesiątych NAF Dementi zaczęła swoją działalność prowadzić także na terenie NRD, Czechosłowacji, Rumunii, Litwy i Łotwy.

W 1988 fotografowie NAF Dementi zostali laureatami Nagrody Dziennikarzy Niezależnych im. Cyryla Lokajskiego, przyznanej przez niezależne Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W tym samym roku NAF Dementi otrzymała nagrodę Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej Pol-Cul.

Agencja została rozwiązana w roku 1991.

Artur Adamski